Versnellen van de Energietransitie in Deventer met GROHW

HanzeNet GROHW

HanzeNet participeert in het Deventer Initiatief GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat (GROHW) voor het versnellen van de energietransitie.

Bekijk de Website van GROHW voor meer informatie!