Versnellen van de Energietransitie in Deventer met GROHW

</$wikify>

HanzeNet HanzeBox

HanzeNet participeert in het Deventer Initiatief GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat (GROHW) voor het versnellen van de energietransitie.

Bekijk de Website van GROHW voor meer informatie!

partners grohw